Mi a garantált információ

Garantált információ az információkat, amelyeket a szervezet, amely garantálja.